SZÉCHENYI 2020 informácie o projekte

Beneficiary's name:
"VITA STILO HUNGARY" LTD
Názov projektu:
Munkahelyi képzések támogatása a "VITA STILO HUNGARY" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél
Amount of contracted support:
HUF 6,443,000
Aid intensity or amount:
100%
Prezentácia obsahu projektu:
A projekt keretén belül képzéseket valósítunk meg.
Termín dokončenia projektu:
31.12.2022
Identifikačné číslo projektu:
VEKOP-8.5.3-17-2018-00205


Beneficiary's name:
"VITA STILO HUNGARY" LTD
Názov projektu:
VEKOP-1.3.1-16 Podpora trhového vzhľadu mikro, malých a stredných podnikov
Amount of contracted support:
HUF 5,006,775
Aid intensity or amount:
50%
Prezentácia obsahu projektu:
Do fyzického dokončenia projektu máme v úmysle realizovať vystúpenie na zahraničných veľtrhoch za celkovú cenu výberového konania. Za týmto účelom uzatvárame zmluvy s partnermi, ktorých sme už kontaktovali, akceptujeme náš vzhľad a plány nášho stánku. Prispievateľom predkladáme a vysvetľujeme plány projektu a so zapojením odborníkov zaobstarávame potrebné nástroje
Termín dokončenia projektu:
31.12.2021.
Identifikačné číslo projektu:
VEKOP-1.3.1-16-2018-00200